Inženýring

Ekonomické analýzy

 • Odhady investičních nákladů (CAPEX)
 • Optimalizace doby návratnosti
 • Optimalizace provozních nákladů (OPEX)
DETAIL

Procesní návrhy

 • Tepelné a hydraulické výpočty
 • Procesní simulace
 • Hlukové studie
 • Řídicí algoritmy
DETAIL

Pevnostní návrhy

 • Pevnostní výpočty
 • Statické a dynamické výpočty
DETAIL

Projektová dokumentace

 • Studie proveditelnosti
 • Koncepční návrh
 • Dokumentace souborného řešení projektu
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení
DETAIL

Konstrukční práce

 • Dispoziční výkresy
 • Výrobní dokumentace
DETAIL
Adresa
PARS Děčín spol. s r.o.
Slovanská 898/44
Děčín VI 405 02
615 39 007
DIČ
CZ 615 39 007