Projekty a dodávky technologických zařízení staveb

Principy přeměny energie jsou ve fyzice popsány čtyřmi termodynamickými zákony.

Naším zákonem je měnit vaše vize v energii.

SLUŽBY

O divizi

Využíváme letité zkušenosti z průmyslu a energetiky

Zúročili jsme 25 let zkušeností a založili divizi
PARS Engeneering pro realizaci
investičních celků a modernizaci provozů.

více o DIVIZI

Služby

Řídíme projekty od začátku do konce

Inženýrskou a kompletační činnost provádíme pro
všechny etapy výstavby – od studie proveditelnosti přes výrobu až po montáž a uvedení díla do provozu.

Služby

Skupina PARS

Jsme členy
skupiny PARS

Dodávky realizujeme ve spolupráci s ostatními divizemi
naší společnosti.

SKUPINA PARS

Jsme součástí skupiny PARS

PARS Engineering tvoří s ostatními divizemi ucelený řetězec služeb pro investory a generální dodavatele.

NAVŠTÍVIT WEB PARS
Adresa
PARS Děčín spol. s r.o.
Slovanská 898/44
Děčín VI 405 02
615 39 007
DIČ
CZ 615 39 007