Investiční
celky

Výroba a dodávky strojů, aparátů
a potrubí pro technologické stavby

DETAIL

Existující stavby
a provozy

Údržba, opravy, rekonstrukce
a výkonová optimalizace provozovaných zařízení

DETAIL
Adresa
PARS Děčín spol. s r.o.
Slovanská 898/44
Děčín VI 405 02
615 39 007
DIČ
CZ 615 39 007