Nový standard péče v průmyslu a energetice

Specializujeme se na projektování provozních souborů a investičních celků
pro dodávky „na klíč“ s využitím zkušeností z technických měření v praxi.

Provádíme i stavby menšího rozsahu při odstávkách jako například výrobu, opravy a montáže potrubí, ocelových konstrukcí apod.

Aktuálně volné poziceVíce o DIVIZI

Divize PARS Engineering se orientuje na projektování, hmotné dodávky a montáže technologických provozních souborů v průmyslu a energetice. Standardní proces realizace zakázek bývá následující:

01

Ekonomické analýzy

Investiční náklady
Doba návratnosti

02

Procesní návrhy

Tepelné a hydraulické výpočty

03

Pevnostní návrhy

Pružnost pevnost v praxi

04

Projektová dokumentace

Basic Design

05

Konstrukční práce

Detail Design

06

Výroba

Tlakové nádoby a potrubí

07

Montáž

Strojní, stavební i elektro

08

Uvedení do provozu

Individuelní a komplexní zkoušky

09

Zkušební provoz

30 denní monitorovaná zátěž

10

Záruční lhůta

Výměny opotřebitelných dílců

11

Pozáruční servis

Dlouhodobá životnost stavby

Zastřešíme celou
zakázku od návrhu po výrobu a dodání

Vyřešíme subdodávky generálním dodavatelům nebo dodávky na klíč přímo investorům. Zpracováváme projektové dokumentace pro všechny stupně výstavby, procesní a pevnostní výpočty, atd.

Celý proces můžete nechat na nás

Zpracujeme konstrukci a výrobu technologických aparátů a potrubí, zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR. Dále realizaci staveb včetně všech strojních, elektro a stavebních profesí.

Vývojem provozů naše práce nekončí

Pro existující provozy provádíme údržbu a opravy stávajících zařízení včetně analýz kondice stavu opotřebení, projektů revitalizace a expertíz poruchových stavů.

Naši partneři

Certifikáty ke stažení

pdf
ISO 9001:2015
0,25
MB
stáhnout
pdf
ISO 14001:2015
0,25
MB
stáhnout
PDF
PED 2014/68/EU Annex I, Section 3.1
Adresa
PARS Děčín spol. s r.o.
Slovanská 898/44
Děčín VI 405 02
615 39 007
DIČ
CZ 615 39 007